Tremendous Improvement

Known to give Ranks / Merits at the Regional and National Level, Vaidya Academy brings to you a perfect, systematic and successful system of education for Standard X Board preparations, which not only ensures a tension free preparation for your child but also guarantees tremendous improvement in his/her percentage of marks.

Percentage of students before joining us and after our Guidance

Result for the Year 2003-2004
Year 2003 - 04
Board S.N Name Before After % Increase in % of marks
CBSE 1) Rushi Mundada 80 91 14%
2) Roshni Mundada 70 83 18%

Year 2003 - 04 (Academy)
Board S.N Name Before After Increase in % of marks
CBSE 1) Anurag Soni 86 92 7%
2) Aman Soni 74 85 15%
3) Animesh B. 62 70 13%
ICSE 1) Shantanu Jain 50 58 16%
2) Deepesh Jangda 42 51 21%
MSB 1) Shalu Mor 84 89 6%
2) Riya Jaiswal 62 72 16%
3) Shubham Pait. 35 58 65%
4) Harshal Shinde 80 87 9%
5) Kunal Gadhiya 60 73 21%
6) Prateek Chichni 44 52 18%
7) Ritika Agrawal 43 62 44%
8) Harshini Shah 46 66 43%
9) Mithilesh Malve 45 56 24%
10) Mansi Gokani 70 76 9%
11) Nikita Baldawa 90 92 2%
12) Prateek Kapadia 48 52 8%
13) Sagar Jaiswal 56 61 9%
14) Tejal Gadhiya 36 62 72%
15) Rupal Bafna 65 77 18%
16) Namrata Jaju 73 80 9%
17) Anup Pujari 71 78 10%
18) Vinit Rathi 62 70 13%
19) Mayur Shah 66 70 6%
Result for the Year 2004-2005
Progress Report 2004 - 05
S.N Name Before After
1) Kinjal Shah 92% 94%
2) Niranjan Baldawa 90% 91%
3) Shreyanka Pagariya 88% 92%
4) Amruta Pagariya 91% 92%
5) Pranali Malve 59% 70%
6) Parth Jadhav 86% 89%
7) Sourabh Gumphekar 35% 58%
8) Aishwarya Oak 69% 75%
9) Shabdali Thole 61% 78%
10) Suhasini Patel 48% 58%
11) Shrusti Thatte 70% 74%
12) Shalu Mor 84% 93%
13) Tanay Jahagirdar 85% 93%
14) Sheyas Paithankar 72% 83%
15) Harshal Shinde 80% 90%
16) Gulnaaz Farooqui 45% 63%
17) Payal Baldawa 64% 66%
18) Sujit Gaikwad 88% 90%
19) Ritika Agarwal 43% 75%
20) Akshay Pagariya 60% 75%
21) Sourabh Pagariya 48% 53%
22) Harshal Thole 67% 85%
23) Kunal Gadhiya 60% 76%
24) Tanmay Padwale 48% 86%
25) Shripal Modani 51% 80%
26) Harshini Shah 42% 71%
27) Kushal Kashyap 69% 74%
28) Manshi Gokani 70% 73%
29) Wasimuddin 44% 61%
CBSE Students (Nath Valley)
S.N Name Before After
1) Aman Soni 56% 80%
2) Shalaka Pahade 75% 79%
3) Neeraj Nalgirkar 65% 75%
4) Pooja Patil 72% 80%
5) Anmol Tuteja 69% 82%
6) Rounak Tuteja 27% 56%
Result for the Year 2005-2006
Progress Report 2005 - 06
S.N Name Before After
1) Yash Sahare 94% 99%
2) Harsh Shah 64% 68%
3) Deepali Mor 93% 95%
4) Ketan Lute 52% 79%
5) Amey Sukhiya 64% 74%
6) Shabdali Thole 61% 89%
7) Riya Kapadiya 68% 90%
8) Pushkar Sutawne 75% 83%
9) Shivani Annatwar 53% 67%
10) Sanjana Shinde 64% 82%
11) Tanay Jhagirdhar 85% 89%
12) Kunal Shah 64% 82%
13) Shalu Mor 84% 88%
14) Akash Waghoshe 44% 63%
15) Sujit Gaikwad 86% 88%
16) Harshal Thole 67% 74%
17) Gulnaaz Farooqui 45% 63%
18) Pratik Chichani 46% 55%
19) Akshay Malani 74% 75%
20) Praneeta Sakla 73% 91%
21) Tanmay Padwale 48% 81%
22) Harshini Shah 42% 53%
23) Shweta Sikchi 69% 86%
24) Harshal Shinde 80% 90%
25) Devashish Thakkar 85% 93%
26) Shashank Banthiya 67% 85%
27) Rounak Tuteja 54% 69%
Result for the Year 2006-2007
Progress Report 2006 - 07 I Unit Test
S.N Name Before After
1) Mohd. Mohteshim 40% 60%
2) Aishwarya Palodkar 61% 70%
3) Abhijeet Jadhav 56% 67%
4) Aqif Patel 48% 56%
5) Sanjana Shinde 64% 66%
6) Anas Ahmed 56% 89%
7) Rohit Pimplapure 42% 60%
8) Tanay Jahagirdar 85% 90%
9) Saad Sayeed 61% 66%
10) Shreyas Sakhalkar 76% 82%
11) Nikhil Shenoy 45% 64%
12) Shweta Sikchi 69% 83%
13) Gulnaaz Farooqui 45% 54%
14) Krishna Sikchi 56% 60%
Progress Report 2006 - 07 IV Unit Test
S.No Name Before After
1) Khan Mohd. Mohteshim 40% 50%
2) Aishwarya D. Palodkar 61% 88%
3) Abhijeet S. Jadhav 56% 85%
4) Aqif S. Patel 48% 65%
5) Sanjana S. Shinde 64% 84%
6) Rohit S. Pimplapure 42% 72%
7) Tanay J. Jahagirdar 85% 89%
8) Razzaqui Saad Sayeed 61% 69%
9) Shreyas S. Sakhalkar 76% 82%
10) Nikhil G. Shenoy 45% 65%
11) Ansari Osama Nehalahd. 54% 72%
12) Vikrant R. Suryawanshi 74% 94%
13) Sayukta R. Sikchi 64% 75%
14) Malvika D. Phadke 42% 77%
15) Nikhil M. Ubale 35% 54%
16) Nikhil D.Jaiswal 45% 57%
17) Vedant N. Harsulkar 35% 55%
18) Alifiya Babble 73% 84%
19) Murtuza Juzar Khalil 64% 72%
20) Shk.Salmaan Ishaquddin 49% 72%
21) Syed Sallar Razzaqui 42% 47%
22) Shweta G.Sikchi 69% 89%
23) Gulnaaz Faroodui 45% 63%
Result for the Year 2007-2008
Result for the Year 2008-2009
Sr.No Name School % Before Joining % After Joining % Increase in % of marks
1 Manish Rahatkar Stepp.Stones 85 % 95 % 10 %
2 Nikhil Hibare Stepp.Stones 80 % 94 % 14 %
3 Zainab Baughwala Stepp.Stones 80 % 91 % 11 %
4 Rajas Purohit Stepp.Stones 72 % 89 % 17 %
5 Tajinder Rehal Step.Stones 60 % 81 % 21 %
6 Aishwarya Kunjar Riverdale 69 % 82 % 13 %
7 Piyush Pawar Kids World 60 % 78 % 18 %
8 Sharvari Pathak Riverdale 49 % 67 % 16 %
Result for the Year 2009-2010
Name School % Before Joining % After Joining % Increase in % of marks
Mansi Kale Nath Valley 77 % 93 % 16 %
Mohit Gupta Nath Valley 66 % 90 % 24 %
Shivani Gite Nath Valley 76 % 96 % 20 %
Aadesh Bagmar Nath Valley 79 % 96 % 17 %
Shruti ChoudharyNath Valley 78 % 95 % 17 %
Krushna Dande Nath Valley 79 % 92 % 13 %
Vikas Nayak Step.Stones 70 % 96 % 26 %
Ketkee Gaikwad Step.Stones 67 % 94 % 27 %
Tejal Tunge Stepp.Stones 75 % 90 % 15 %
Karan Naglot Step.Stones 60 % 94 % 34 %
Apoorva Shali Riverdale 76 % 94 % 18 %
Supriya Nazirkar Tender Care 85 % 92 % 7 %
Shradha Shah Oyster 78 % 92 % 14 %
Priyanka Boldhane Kendriya V 88 % 94 % 6 %
Shubham Agrawal Kendriya V 78 % 94 % 16 %
Aakash Umare Kendriya V 80 % 94 % 14 %
Sarang Padalkar Kendriya V 73 % 90 % 17 %
Sudhanva Kulkarni Stepp.Stones 68 % 86 % 18 %
Vishal Soni Step.Stones 58 % 88 % 30 %
Ajay Bhosale Stepp.Stones 70 % 84 % 14 %
Rajat Mudholkar Riverdale 70 % 88 % 18 %
Komal Doiphode Tender Care 70 % 82 % 12 %
Priya Joshi Oyster 70 % 82 % 12 %
Priyanka Munde Oyster 58 % 68 % 10 %
Poonam Shukla Oyster 58 % 70 % 12 %
Aviral Lodha Nath Valley 52 % 66 % 14 %
Aishwarya Kulkarni Nath Valley 40 % 63 % 23 %
Rajhans Jamdhade Kendriya V 40 % 78 % 38 %
Result for the Year 2010-2011
Sr No. Name School % Before Joining % After Coaching % Increase in % of marks
1 Sumedh Shirsat Riverdale 49% 82% 33%
2 Nishant Patil Step.Stones 48% 80% 32%
3 Ruturaj Shinde Step.Stones 69% 100% 31%
4 Anish Chandekar Step.Stones 60% 88% 28%
5 Pranjali Chavan Step.Stones 65% 90% 25%
6 Akshay Mutha Step.Stones 74% 98% 24%
7 Zoya Hirani Riverdale 77% 98% 21%
8 Nilay Warkhedkar Step.Stones 85% 100% 15%
9 Ketan Kale Kendriya Vidy 85% 100% 15%
10 Pranjal Jain Oyster 75% 86% 11%
11 Vidhi Chichani Oyster 74% 84% 10%
12 Shubham Methi Oyster 66% 82% 16%
13 Abhijeet Gaikwad Oyster 74% 76% 2%
14 Sachin Niwas Oyster 60% 68% 8%
15 Rohit Deshpande Kendriya Vidy. 58% 64% 6%
16 Prince Mishra Oyster 65% 74% 9%
17 Ankur Anpat Kendriya Vidy. 65% 76% 17%
18 Swati Wagh Kendriya Vidy. 56% 68% 12%
19 Shreya Surana Oyster 78% 88% 19%
20 Purva Amrutkar Tender Care 95% 98% 3%
21 Sampada Sarode Kendriya Vidy. 85% 94% 9%
22 Yash Shinde Step. Stones 74% 86% 12%
23 Abhishek Patil Oyster 65% 80% 15%
24 Abhishek Tongale Kendriya Vidy. 82% 92% 10%
25 Kaustubh Kulkarni Oyster 84% 96% 12%
26 Yash Paraswani Step. Stones 75% 94% 19%
27 Prashant Shrivastava Oyster 67% 86% 19%
Result for the Year 2011-2012
Sr No. Name School % Before Joining % After Coaching % Increase In % of Marks
1 Swarali Muley Stepp. Stones 65% 100% 35%
2 Pardeep Singh Kendriya Vidy. 49% 80% 31%
3 Yash Ladda Stepp. Stones 71% 100% 29%
4 Pawan Chavan Stepp. Stones 65% 92% 27%
5 Vishal Shire Kendriya Vidy. 63% 90% 27%
6 Prachi Bindu Stepp. Stones 75% 100% 25%
7 Aatif Shaikh Oyster 61% 86% 25%
8 Pranav Mapari Stepp. Stones 75% 100% 25%
9 Tushar Thakkar Tender Care 75% 98% 23%
10 Vijay Jamdhade Kendriya Vidy. 63% 86% 23%
11 Mahendra Kadam Kendriya Vidy. 55% 78% 23%
12 Yash Mande Stepp. Stones 62% 84% 22%
13 Vedant Sharma Oyster 66% 88% 22%
14 Karan Rajput Stepp. Stones 63% 84% 21%
15 Sumeet Paithankar Kendriya Vidy. 53% 74% 21%
16 Sameer Bagwan Clover Dale 51% 70% 19%
17 Rohit Dashrathe Stepp. Stones 71% 90% 19%
18 Neeraj Sable Kendriya Vidy. 55% 68% 19%
19 Abhishek Sananse Riverdale 65% 84% 19%
20 Shubham Mitkar Kendriya Vidy. 58% 76% 18%
21 Akshay Pathade Kendriya Vidy. 75% 92% 17%
22 Sanket Naik Kendriya Vidy. 69% 86% 17%
23 Prathmesh Sagar Stepp. Stones 83% 100% 17%
24 Umer bagwan Clover Dale 49% 66% 17%
25 Satvinder Arora Oyster 70% 86% 16%
26 Neha Khandagale Oyster 70% 86% 16%
27 Yugant Patil Oyster 61% 76% 15%
28 Shubham Gawande Oyster 75% 90% 15%
29 Riya Dabhade Oyster 73% 88% 15%
30 Sanika Hatwalne Kendriya Vidy. 57% 72% 15%
31 Aishwarya Vaishnav Kendriya Vidy. 63% 78% 15%
32 Achala Ronge Kendriya Vidy. 53% 68% 15%
33 Mahen Kinnur Stepp. Stones 85% 100% 15%
34 Akash Vighotekar Oyster 60% 74% 14%
35 Pranay Kala Oyster 76% 90% 14%
36 Aditya Chandak Oyster 71% 84% 13%
37 Farhan Poptiya Oyster 75% 88% 13%
38 Zehra Abedi Oyster 67% 80% 13%
39 Rewati Malshetwar Stepp. Stones 77% 90% 13%
40 Shripad Ladda Stepp. Stones 87% 100% 13%
41 Apoorv Sahare Kendriya Vidy. 87% 100% 13%
42 Shiva Verma Kendriya Vidy. 68% 80% 12%
43 Sudeshna Chakravarty Oyster 89% 100% 11%
44 Umang Deshpande Kendriya Vidy. 89% 100% 11%
45 Nikhil Gangwal Oyster 84% 94% 10%
46 Tejas Pagariya Oyster 78% 88% 10%
47 Hanpreet Sardar Oyster 73% 82% 9%
48 Nikhil Khandagale Oyster 59% 66% 7%
49 Nupur Pahade Oyster 87% 94% 7%
50 Gayathri Mohan Kendriya Vidy. Test Series 98% Test Series
51 Ishani Suradkar Kendriya Vidy. Test Series 100% Test Series
52 Sushant Sutrave Stepp. Stones Test Series 100% Test Series
53 Shamlee Bharukha Tender Care Test Series 100% Test Series
54 Ankeeta Hiwarkar Tender Care Test Series 100% Test Series
Result for the Year 2012-2013
Sr No. Name School % Before Joining % After Coaching % Increase In % of Marks
1 Yash Agrawal Stepp. Stones 61% 94% 33%
2 Romali Gangwal Stepp. Stones 65% 94% 29%
3 Abhijeet Tedle Riverdale 65% 94% 29%
4 Abhijeet Gunawat Oyster 65% 94% 29%
5 Nikhil Giram Kendriya Vidy. 57% 84% 27%
6 Riya Mahajan Stepp. Stones 73% 100% 27%
7 Rushikesh Karwankar Stepp. Stones 65% 92% 27%
8 Prem Malpani Kendriya Vidy. 59% 84% 25%
9 Musaddiq Sayed Kendriya Vidy. 45% 70% 25%
10 Sayed Adeeb Kendriya Vidy. 59% 84% 25%
11 Yash Nigam Riverdale. 65% 90% 25%
12 Shriya Joshi Riverdale 55% 80% 25%
13 Gaurav Khunger Stepp. Stones 61% 86% 25%
14 Ketan Maske Stepp. Stones 71% 96% 25%
15 Kunal Narawade Stepp. Stones 65% 90% 25%
16 Sakshi Singh Stepp. Stones 75% 98% 23%
17 Mohit Agrawal Stepp. Stones 75% 100% 25%
18 Aditya Purohit Stepp. Stones 75% 100% 25%
19 Vishakha Agrawal Agrasen Vidya 75% 98% 23%
20 Sakshi Bachchav Stepp. Stones 71% 94% 23%
21 Ankita Ghatge Stepp. Stones 65% 88% 23%
22 Shreyans Oswal Stepp. Stones 77% 100% 23%
23 Paramjyot Singh Oyster 75% 98% 23%
24 Vyankatesh Kulkarni Kendriya Vidy. 73% 96% 23%
25 Pratik Zinzurde Kendriya Vidy. 75% 98% 23%
26 Sneha Kadam Kendriya Vidy. 61% 82% 21%
27 Kirti Pande Kendriya Vidy. 65% 86% 21%
28 Anuja Borgaonkar Riverdale 65% 86% 21%
29 Stuti Gupta Tender Care 75% 94% 19%
30 Aditya Pande Stepp. Stones 81% 100% 19%
31 Pranjal Soni Stepp. Stones 75% 94% 19%
32 Kaustubh Patil Stepp. Stones 79% 98% 19%
33 Payal Ramani Stepp. Stones 75% 94% 19%
34 Premraj Patil Stepp. Stones 71% 90% 19%
35 Shardul Nikam Stepp. Stones 81% 100% 19%
36 Atharva Kulkarni Riverdale 73% 92% 19%
37 Sachin Kale Kendriya Vidy. 71% 90% 19%
38 Vishal Sanap Kendriya Vidy. 47% 66% 19%
39 Ajay Dangwal Kendriya Vidy. 51% 70% 19%
40 Yogesh Goyal Kendriya Vidy. 63% 82% 19%
41 Raghav Goyal Kendriya Vidy. 69% 88% 19%
42 Sagar Kshirsagar Kendriya Vidy. 63% 82% 19%
43 Rishav Bagchi Kendriya Vidy. 67% 86% 19%
44 Piyush Kotecha Jain Inter. 55% 74% 19%
45 Roshani Rajput Y.S. Khedkar 70% 88% 18%
46 Akanksha Kotecha Stepp. Stones 74% 92% 18%
47 Rahul Chavan Kendriya Vidy. 57% 74% 17%
48 Vishal Patil Kendriya Vidy. 71% 88% 17%
49 Pooja Jadhav Kendriya Vidy. 55% 72% 17%
50 Shalini Dawane Kendriya Vidy. 83% 100% 17%
51 Gaurav More Kendriya Vidy. 65% 82% 17%
52 Abhijeet Deshmukh Kendriya Vidy. 61% 78% 17%
53 Sainath Paithane Kendriya Vidy. 65% 82% 17%
54 Shivani Bhavsar Y.S. Khedkar 75% 92% 17%
55 Niraj Patil Riverdale 83% 100% 17%
56 Sagar Gunwani Stepp. Stones 73% 90% 17%
57 Shubham Jadhav Stepp. Stones 65% 82% 17%
58 Alifiya Kudchiwala Y.S. Khedkar 80% 96% 16%
59 Rishi Kapadia Stepp. Stones 85% 100% 15%
60 Sachin Nihalani Kendriya Vidy. 73% 88% 15%
61 Aditya Bodke Stepp. Stones 85% 100% 15%
62 Nikhilesh Karwa Riverdale 85% 100% 15%
63 Deepak Bhadouria Kendriya Vidy. 85% 100% 15%
65 Shlok Kamble Kendriya Vidy. 59% 74% 15%
66 Pushkar Dongre Kendriya Vidy. 69% 84% 15%
67 Kedar Awachat Kendriya Vidy. 77% 92% 15%
68 Vedanti Patidar Kendriya Vidy. 83% 98% 15%
69 Amar Bhosale Kendriya Vidy. 53% 68% 15%
70 Avni Kulkarni Stepp. Stones 85% 100% 15%
71 Samira Shiurkar Y.S. Khedkar 75% 90% 15%
72 Kshitij Korde Stepp. Stones 85% 100% 15%
73 Aditya Babar Riverdale 80% 94% 14%
74 Bhavani Jaiswal Riverdale 60% 74% 14%
75 Rupesh Thote Kendriya Vidy. 65% 78% 13%
76 Aboli Chikhalikar Stepp. Stones 85% 98% 13%
77 Chinmai Deshmukh Y.S. Khedkar 75% 88% 13%
78 Nafisa Khan Kendriya Vidy. 71% 84% 13%
79 Vikrant Deshmukh Y.S. Khedkar 80% 92% 12%
80 Parag Amrutkar Tender Care 89% 100% 11%
81 Priti Jadhav Kendriya Vidy. 63% 74% 11%
82 Karman Kaur Y.S. Khedkar 90% 100% 10%
83 Yash Mutha Stepp. Stones 91% 100% 9%
84 Arnav Munde Tender Care 93% 100% 7%
85 Deeptanshu Jariwala Tender Care 79% 84% 5%
86 Akshay Gaurav Kendriya Vidy. 57% 62% 5%
87 Bishal Choudhary Stepp. Stones 75% 98% 23%
88 Prakash Darade Kendriya Vidy. 65% 78% 13%
89 Rajshri Pawar Kendriya Vidy. 69% 82% 13%
90 Roshan Jadhav Kendriya Vidy. 65% 82% 17%
91 Kartik Jadhav Kendriya Vidy. 63% 82% 20%
Result for the Year 2013-2014
Sr No. Name School % Before Joining % After Coaching % Increase In % of Marks
1 Omkar Vasurkar STEPPING STONES 22% 74% 52%
2 Rajwardhan Pawar STEPPING STONES 49% 94% 45%
3 Rushabh Deshmukh OYSTER 47% 90% 43%
4 Kunal Rayate STEPPING STONES 43% 84% 41%
5 Rohan Munot STEPPING STONES 44% 84% 40%
6 Shardul Deshpande STEPPING STONES 44% 84% 40%
7 Ruchika Runwal STEPPING STONES 55% 94% 39%
8 Zuhaib Khan TENDER CARE HOME 36% 74% 38%
9 Ruturaj Ghuge STEPPING STONES 55% 92% 37%
10 Varun Aswar STEPPING STONES 63% 100% 37%
11 Hardik Sahani STEPPING STONES 47% 84% 37%
12 Adish Jain THE JAIN INTERNATIONAL 40% 76% 36%
13 Hasan Siddiqui STEPPING STONES 36% 72% 36%
14 Mazin Khan STEPPING STONES 63% 98% 35%
15 Viraj Wadikar STEPPING STONES 53% 88% 35%
16 Mahrukh Ali STEPPING STONES 57% 92% 35%
17 Swar Gandhi KIDS WORLD 53% 88% 35%
18 Shashidhar Gatla RIVERDALE HIGH SCHOOL 51% 86% 35%
19 Aditsingh Gour RIVERDALE HIGH SCHOOL 53% 88% 35%
20 Mohak Girme RIVERDALE HIGH SCHOOL 57% 92% 35%
21 Sunidhi Hatwalne KENDRIYA VIDYALAYA 55% 88% 33%
22 Tanmay Lone RIVERDALE HIGH SCHOOL 47% 80% 33%
23 Saurabh Saoji KIDS WORLD 63% 96% 33%
24 Gaurav Misal KENDRIYA VIDYALAYA 46% 78% 32%
25 Abhijeet Adhav PODAR INTERNATIONAL 36% 68% 32%
26 Rushabh Katariya STEPPING STONES 46% 78% 32%
27 Jasjit Singh Gulati STEPPING STONES 40% 72% 32%
28 Khushboo Kasliwal KENDRIYA VIDYALAYA 49% 80% 31%
29 Abhishek Udhanshiv STEPPING STONES 61% 92% 31%
30 Sahil Labhshetwar STEPPING STONES 69% 100% 31%
31 Pooja Ahire KENDRIYA VIDYALAYA 30% 60% 30%
32 Nutan Malkar KENDRIYA VIDYALAYA 32% 62% 30%
33 Manali Vaishnav STEPPING STONES 70% 100% 30%
34 Gaurav Bangad KIDS WORLD 70% 100% 30%
35 Rahil Moti KIDS WORLD 60% 90% 30%
36 Sonali Bajal KENDRIYA VIDYALAYA 33% 62% 29%
37 Roshni Kinger KENDRIYA VIDYALAYA 61% 90% 29%
38 Sneha Rokade KENDRIYA VIDYALAYA 49% 78% 29%
39 Aniruddha Chourasia STEPPING STONES 69% 98% 29%
40 Shivam Manade KENDRIYA VIDYALAYA 67% 94% 27%
41 Akanksha Sethi STEPPING STONES 73% 100% 27%
42 Archit Patel STEPPING STONES 65% 92% 27%
43 Priyal Garge STEPPING STONES 73% 100% 27%
44 Priyanshu Sachdeva STEPPING STONES 71% 98% 27%
45 Rida Kazi STEPPING STONES 73% 100% 27%
46 Saloni Bohra STEPPING STONES 67% 94% 27%
47 Shlok Bagdiya OYSTER 73% 100% 27%
48 Ruchira Bhoyar P.S.B.A ENGLISH SCHOOL 61% 88% 27%
49 Bhakti Joshi P.S.B.A ENGLISH SCHOOL 67% 94% 27%
50 Vaishnavi Walujkar KENDRIYA VIDYALAYA 71% 96% 25%
51 Priyanka Kale KENDRIYA VIDYALAYA 67% 92% 25%
52 Sapna Sable KENDRIYA VIDYALAYA 59% 84% 25%
53 Harshad Naik STEPPING STONES 63% 88% 25%
54 V.R. Saipooja STEPPING STONES 75% 100% 25%
55 Rounak Jain STEPPING STONES 75% 100% 25%
56 Farrukh Ali STEPPING STONES 65% 90% 25%
57 Dhruvi Shah P.S.B.A ENGLISH SCHOOL 55% 80% 25%
58 Sanyogita Nikam P.S.B.A ENGLISH SCHOOL 61% 86% 25%
59 Atharva Chiplunkar STEPPING STONES 60% 84% 24%
60 Supriya Chavan KENDRIYA VIDYALAYA 41% 64% 23%
61 Amer Shaikh STEPPING STONES 67% 90% 23%
62 Ameya Paralkar STEPPING STONES 77% 100% 23%
63 Laksh Keniya STEPPING STONES 73% 96% 23%
64 Meghana Deshmukh STEPPING STONES 77% 100% 23%
65 Saylee Vyawahare TENDER CARE HOME 51% 74% 23%
66 Vidhika Sanghavi STEPPING STONES 77% 100% 23%
67 Yash Jawale TENDER CARE HOME 77% 100% 23%
68 Jayesh bajaj KIDS WORLD 61% 84% 23%
69 Nikhil Kare RIVERDALE HIGH SCHOOL 45% 68% 23%
70 Bhushan Goklani KENDRIYA VIDYALAYA 42% 64% 22%
71 Shubham Dayama THE JAIN INTERNATIONAL 64% 86% 22%
72 Rahul Ban KENDRIYA VIDYALAYA 55% 76% 21%
73 Shivshankar Mundhe KENDRIYA VIDYALAYA 55% 76% 21%
74 Ashutosh Mundada STEPPING STONES 55% 76% 21%
75 Kushal Nawpute OYSTER 79% 100% 21%
76 Manasi Mali TENDER CARE HOME 79% 100% 21%
77 Shreya Gramle TENDER CARE HOME 79% 100% 21%
78 Shradha Bangad TENDER CARE HOME 79% 100% 21%
79 Somesh Munde JAIN INTERNATIONAL 65% 86% 21%
80 Vaishnavi Sahutre STEPPING STONES 79% 100% 21%
81 Harsh Lavekar TENDER CARE HOME 55% 76% 21%
82 Suyash Lagad STEPPING STONES 79% 100% 21%
83 Amay Jain RIVERDALE HIGH SCHOOL 79% 100% 21%
84 Sahil Singh Rajpoot RIVERDALE HIGH SCHOOL 79% 100% 21%
85 Isha Kulkarni STEPPING STONES 72% 92% 20%
86 Saurabh Jaiswal OYSTER 70% 90% 20%
87 Sejal Goklani KENDRIYA VIDYALAYA 75% 94% 19%
88 Manasee Ronghe KENDRIYA VIDYALAYA 57% 76% 19%
89 Sayali Y. Nikam KENDRIYA VIDYALAYA 67% 86% 19%
90 Ishma Shirodkar STEPPING STONES 81% 100% 19%
91 Priyal Kala STEPPING STONES 81% 100% 19%
92 Sudhanshu Agrawal JAIN INTERNATIONAL 81% 100% 19%
93 Arbaaz Shaikh PODAR INTERNATIONAL 55% 74% 19%
94 Ashutosh Rajgor PODAR INTERNATIONAL 57% 76% 19%
95 Pratik Mothe RIVERDALE HIGH SCHOOL 79% 98% 19%
96 Nimish Sonavane NATH VALLEY 57% 76% 19%
97 Mayuri Bhagat STEPPING STONES 80% 98% 18%
98 Diyab Shaikh RIVERDALE HIGH SCHOOL 54% 72% 18%
99 Saurabh Shinde THE JAIN INTERNATIONAL 60% 78% 18%
100 Komal Kasliwal KENDRIYA VIDYALAYA 73% 90% 17%
101 Prem Wagh KENDRIYA VIDYALAYA 35% 52% 17%
102 Faizan Shaikh KENDRIYA VIDYALAYA 71% 88% 17%
103 Kedar Warad KENDRIYA VIDYALAYA 81% 98% 17%
104 Abhishek Rathi STEPPING STONES 75% 92% 17%
105 Madhur Rathi STEPPING STONES 81% 98% 17%
106 Siddhee Kombde STEPPING STONES 79% 96% 17%
107 Nidhi Botla TENDER CARE HOME 65% 82% 17%
108 Ruchita Choudhari PODAR INTERNATIONAL 71% 88% 17%
109 Saurav Jadhav CHATE SCHOOL 55% 72% 17%
110 Shubham Srivastava KENDRIYA VIDYALAYA 82% 98% 16%
111 Aboli Suradkar KENDRIYA VIDYALAYA 40% 56% 16%
112 Utkarsha Barde KENDRIYA VIDYALAYA 45% 60% 15%
113 Aishwarya Aghav STEPPING STONES 85% 100% 15%
114 Jesal Kotak STEPPING STONES 85% 100% 15%
115 Niyati Sethi STEPPING STONES 85% 100% 15%
116 Renuka Khiste STEPPING STONES 85% 100% 15%
117 Sakshi Baheti STEPPING STONES 85% 100% 15%
118 Tanmay Kasliwal STEPPING STONES 73% 88% 15%
119 Rikesh Thorat CHATE SCHOOL 85% 100% 15%
120 Shubham Dhoot P.S.B.A ENGLISH SCHOOL 85% 100% 15%
121 Shweta Shinde TENDER CARE HOME 79% 94% 15%
122 Piyush Patil PODAR INTERNATIONAL 77% 92% 15%
123 Karan Sancheti THE JAIN INTERNATIONAL 60% 74% 14%
124 Minal Bhargande CLOVER DALE SCHOOL 60% 74% 14%
125 Parth Phansalkar TENDER CARE HOME 80% 94% 14%
126 Rushabh Bulani PODAR INTERNATIONAL 80% 94% 14%
127 Umair Birajdar THE JAIN INTERNATIONAL 80% 94% 14%
128 Gunjan Ahuja KENDRIYA VIDYALAYA 49% 62% 13%
129 Sumedh Kulkarni KENDRIYA VIDYALAYA 55% 68% 13%
130 Chaitany Salunke KENDRIYA VIDYALAYA 59% 72% 13%
131 Simran Nathani STEPPING STONES 87% 100% 13%
132 Prathmesh Bondre P.S.B.A ENGLISH SCHOOL 81% 94% 13%
133 Nikhil Joshi CHATE SCHOOL 75% 88% 13%
134 Ashwin Giri AGRASEN VIDYA MANDIR 58% 70% 12%
135 Praveen Ugale KENDRIYA VIDYALAYA 87% 98% 11%
136 Shruti Singh STEPPING STONES 89% 100% 11%
137 Manasi Karwa AGRASEN VIDYA MANDIR 85% 96% 11%
138 Shruti Bharuka AGRASEN VIDYA MANDIR 75% 86% 11%
139 Vaibhav Methi JAIN INTERNATIONAL 89% 100% 11%
140 Kashish Jain NATH VALLEY 83% 94% 11%
141 Ajay Kadam KENDRIYA VIDYALAYA 72% 82% 10%
142 Dhanashree Kulkarni KENDRIYA VIDYALAYA 74% 84% 10%
143 Sahil Gangwal AGRASEN VIDYA MANDIR 62% 72% 10%
144 Rakshandha Mahajan PODAR INTERNATIONAL 76% 86% 10%
145 Simran Mantri AGRASEN VIDYA MANDIR 80% 90% 10%
146 Priyam Jain JAIN INTERNATIONAL 88% 98% 10%
147 Sushant Lakhyani JAIN INTERNATIONAL 90% 100% 10%
148 Sakshi Bihani STEPPING STONES Test Series 100% Test Series
149 Pruthvi Pardeshi RIVERDALE HIGH SCHOOL Test Series 78% Test Series
150 Sumeet Chhallani STEPPING STONES Test Series 100% Test Series
Result for the Year 2014-2015
Sr No. Name School % Before Joining % After Coaching % Increase In % of Marks
1 Shirish Nigal Oyster 43% 92% 49%
2 Vaibhav Dighole Oyster 44% 90% 46%
3 Sarthak Shivgan Oyster 53% 98% 45%
4 Saurabh Rathi Oyster 51% 96% 45%
5 Aditya Chawla Oyster 53% 94% 41%
6 Madhur Bhadange Riverdale High School 41% 80% 39%
7 Sayali Ambatpure Y.S. Khedkar 55% 92% 37%
8 Dheer Jaiswal Y.S. Khedkar 55% 92% 37%
9 Priyam Kodgirwar The Jain International 55% 92% 37%
10 Ashar Peshimam Oyster 57% 94% 37%
11 Shreyansh Srivastava Oyster 57% 94% 37%
12 Tanvi Agrawal Stepping Stones 59% 94% 35%
13 Shubham Sarode P.S.B.A School 57% 82% 35%
14 Yash Bhargawa P.S.B.A School 49% 84% 35%
15 Saurabh Randive Kendriya Vidyalaya 40% 74% 34%
16 Sudhanshu Deshpande Kendriya Vidyalaya 49% 82% 33%
17 Saurabh Karad Stepping Stones 53% 86% 33%
18 Samarth Patil P.S.B.A School 46% 78% 32%
19 Neha Gore Y.S. Khedkar 61% 92% 31%
20 Onkar Nigade Stepping Stones 57% 88% 31%
21 Vikram Inge Stepping Stones 53% 84% 31%
22 Karan Joshi P.S.B.A School 61% 92% 31%
23 Sahil Kala P.S.B.A School 45% 76% 31%
24 Sufyan Kasmi Oyster 49% 80% 31%
25 Chandrakant Shringarputale Kendriya Vidyalaya 42% 72% 30%
26 Rahul Nathani Stepping Stones 38% 68% 30%
27 Aakanksha Badwe Stepping Stones 61% 90% 29%
28 Parth Patil Y.S. Khedkar 59% 88% 29%
29 Shrikant More Patil Y.S. Khedkar 47% 76% 29%
30 Sayee Maknikar Riverdale High School 65% 94% 29%
31 Jash Mehta Y.S. Khedkar 67% 96% 29%
32 Naimesh Sukhadeve Oyster 57% 86% 29%
33 Pradnyesh Ambekar Agrasen Vidya Mandir 65% 94% 29%
34 Yashashree Ingle Kendriya Vidyalaya 40% 68% 28%
35 Gayatri Pawar Kendriya Vidyalaya 57% 84% 27%
36 Harshal Patil Y.S. Khedkar 61% 88% 27%
37 Neha Kadhre Y.S. Khedkar 67% 94% 27%
38 Sagar Sanap Stepping Stones 67% 94% 27%
39 Anish Meher Riverdale High School 67% 94% 27%
40 Nikita Talekar Riverdale High School 63% 90% 27%
41 Vinit Baheti P.S.B.A School 61% 88% 27%
42 Mahin Shaikh Riverdale High School 69% 96% 27%
43 Aradhya Talawar Riverdale High School 63% 90% 27%
44 Prasad Gulve Oyster 47% 74% 27%
45 Atharva Kale Nath Valley 65% 62% 27%
46 Chirayu Zanwar Agrasen Vidya Mandir 47% 74% 27%
47 Sagar Patel Agrasen Vidya Mandir 71% 98% 27%
48 Siddharth Jain Agrasen Vidya Mandir 59% 86% 27%
49 Yash Kokare Agrasen Vidya Mandir 71% 98% 27%
50 Somesh Bagadiya Agrasen Vidya Mandir 65% 92% 27%
51 Girish Nile Kendriya Vidyalaya 46% 72% 26%
52 Piyush Sonkamble Kendriya Vidyalaya 56% 82% 26%
53 Suraj Neel Kendriya Vidyalaya 40% 66% 26%
54 Shruti Karad Stepping Stones 52% 78% 26%
55 Aishwarya Jain Agrasen Vidya Mandir 52% 78% 26%
56 Suyog Vaidya P.S.B.A School 57% 82% 26%
57 Yuktta Sontakke Kendriya Vidyalaya 55% 80% 25%
58 Pooja Sable Kendriya Vidyalaya 31% 56% 25%
59 Arya Salvi Stepping Stones 63% 88% 25%
60 Ishita Mehta Stepping Stones 67% 92% 25%
61 Kshitija Yewale Stepping Stones 71% 96% 25%
62 Vijayan Shinde Stepping Stones 53% 78% 25%
63 Sohel Shaikh Stepping Stones 75% 100% 25%
64 Aniket Sasne Riverdale High School 67% 92% 25%
65 Kartavya Ardak Riverdale High School 61% 86% 25%
66 Shruti Khambayate Riverdale High School 69% 94% 25%
67 Darshan Soni Agrasen Vidya Mandir 75% 100% 25%
68 Prateek Sawant Kendriya Vidyalaya 44% 68% 24%
69 Aditya Kanimar Kendriya Vidyalaya 63% 86% 23%
70 Ashwini Paigavan Stepping Stones 61% 84% 23%
71 Deep Mande Stepping Stones 47% 70% 23%
72 Eshika Dabhade Y.S. Khedkar 75% 98% 23%
73 Suraksha Paraswani Stepping Stones 61% 84% 23%
74 Komal Kabra Riverdale High School 69% 92% 23%
75 Tarun Pagariya P.S.B.A School 63% 86% 23%
76 Vedant Kadoo Riverdale High School 71% 94% 23%
77 Manashree Khandelwal Tender Care Home 69% 92% 23%
78 Prathamesh Joshi Tender Care Home 71% 94% 23%
79 Kunal Saklecha Agrasen Vidya Mandir 73% 96% 23%
80 Parul Totla Agrasen Vidya Mandir 77% 100% 23%
81 Yashila Kureel Kendriya Vidyalaya 40% 62% 22%
82 Mohit Makhija Y.S. Khedkar 63% 84% 21%
83 Amol Barapatre Kendriya Vidyalaya 71% 92% 21%
84 Shivani Sharma Kendriya Vidyalaya 51% 72% 21%
85 Vikram Pusande Kendriya Vidyalaya 45% 66% 21%
86 Karan Pawar Kendriya Vidyalaya 65% 86% 21%
87 Neha Solanki Kendriya Vidyalaya 59% 80% 21%
88 Aishwarya Deshpande Stepping Stones 77% 98% 21%
89 Faaiyez Khwaja Stepping Stones 57% 78% 21%
90 Nakul Tekade Stepping Stones 73% 94% 21%
91 Sakshi Laddha Stepping Stones 57% 78% 21%
92 Juveriah Khan Stepping Stones 67% 88% 21%
93 Kartik Patare Riverdale High School 65% 86% 21%
94 Manasi Deshpande Tender Care Home 61% 82% 21%
95 Neha Varade Riverdale High School 67% 88% 21%
96 Samidha Topiwala Riverdale High School 67% 88% 21%
97 Siddhi Rote Tender Care Home 57% 78% 21%
98 Ruturaj Hinge Riverdale High School 75% 96% 21%
99 Vaishnavi Mulay Tender Care Home 75% 96% 21%
100 Saurabh Gore Agrasen Vidya Mandir 55% 76% 21%
101 Shradha Ubarhande Kendriya Vidyalaya 47% 66% 19%
102 Kashyap Ingle Kendriya Vidyalaya 61% 80% 19%
103 Ashwini Gorade Kendriya Vidyalaya 67% 86% 19%
104 Arunima Rakibe Stepping Stones 67% 86% 19%
105 Mayank Chudiwal Stepping Stones 69% 88% 19%
106 Mehak Bharne Y.S. Khedkar 79% 98% 19%
107 Rutuja Kharat Stepping Stones 75% 94% 19%
108 Shubham Malpani Stepping Stones 57% 76% 19%
109 Tanvi Vaishnav Tender Care Home 77% 96% 19%
110 Geeta Bhanuse Nath Valley 61% 80% 19%
111 Shubham Shinde Jain International 73% 92% 19%
112 Rohan Pande Nath Valley 69% 88% 19%
113 Meet Purohit Tender Care Home 57% 76% 19%
114 Aishwarya Rajhans Kendriya Vidyalaya 63% 80% 17%
115 Neel More> Kendriya Vidyalaya 75% 92% 17%
116 Priyanka Udamalle Kendriya Vidyalaya 55% 72% 17%
117 Sanket Rai Kendriya Vidyalaya 73% 90% 17%
118 Sushil Landge Kendriya Vidyalaya 51% 68% 17%
119 Vishal Palodkar Kendriya Vidyalaya 77% 94% 17%
120 Falguni Kulkarni Kendriya Vidyalaya 57% 74% 17%
121 Mahima Bandewar Stepping Stones 77% 94% 17%
122 Payal Agrawal Y.S. Khedkar 81% 98% 17%
123 Tejaswini Shrikhande Agrasen Vidya Mandir 77% 94% 17%
124 Abhilasha Rajput Tender Care Home 65% 82% 17%
125 Aishwarya Mulay Tender Care Home 75% 92% 17%
126 Himanshu Wagh P.S.B.A School 79% 96% 17%
127 Uday Bankar Jain International 73% 90% 17%
128 Omkar Kakad Tender Care Home 77% 94% 17%
129 Mital Kasliwal Agrasen Vidya Mandir 83% 100% 17%
130 Rohan Rajput Kendriya Vidyalaya 52% 68% 16%
131 Ashwini Wagh Kendriya Vidyalaya 55% 70% 15%
132 Ayush Pillewar Kendriya Vidyalaya 73% 88% 15%
133 Mohini Jarwal Kendriya Vidyalaya 71% 86% 15%
134 Rahul Kanadje Kendriya Vidyalaya 75% 90% 15%
135 Udgar Meshram Kendriya Vidyalaya 61% 76% 15%
136 Vishisht Bajal Kendriya Vidyalaya 81% 96% 15%
137 Darshana Tangsale Kendriya Vidyalaya 57% 72% 15%
138 Piyush Gunwani Stepping Stones 73% 88% 15%
139 Sonal Chavan Stepping Stones 69% 84% 15%
140 Aayushi Pardeshi Riverdale High School 65% 80% 15%
141 Jagdish Rathod Riverdale High School 65% 80% 15%
142 Neha Mangate Tender Care Home 79% 94% 15%
143 Pallavi Awargaonkar Riverdale High School 85% 100% 15%
144 Chaitanya Kalyanikar Tender Care Home 67% 82% 15%
145 Ajit Singh Rajput Tender Care Home 73% 88% 15%
146 Aashi Agrawal The Jain International 85% 100% 15%
147 Netal Agrawal Agrasen Vidya Mandir 79% 94% 15%
148 Asiya Khan Kendriya Vidyalaya 51%/ 64% 13%
149 Aarya Mulaokar Stepping Stones 85% 98% 13%
150 Shruti Jadhav Stepping Stones 77% 90% 13%
151 Varad Jahagirdar Stepping Stones 77% 90% 13%
152 Fizza Razvi Stepping Stones 63% 76% 13%
153 Manish Panjwani Riverdale High School 61% 74% 13%
154 Yogini Mujumdar Podar International 73% 86% 13%
155 Ruchita Sonune Kendriya Vidyalaya 42% 54% 12%
156 Prerna Shankhala Kendriya Vidyalaya 46% 58% 12%
157 Amol Harankal Kendriya Vidyalaya 61% 72% 11%
158 Saniya Shaikh Kendriya Vidyalaya 59% 70% 11%
159 Shubham Singh Kendriya Vidyalaya 77% 88% 11%
160 Akash Thombre Kendriya Vidyalaya 53% 64% 11%
161 Sanaya Ahmed Stepping Stones 69% 80% 11%
162 Kunal Lodhi Riverdale High School 65% 76% 11%
163 Aanchal Jaiswal Oyster 79% 90% 11%
164 Christine Jonathan Nath Valley 71% 82% 11%
165 Shubham Bhongade Jigisha 81% 92% 11%
166 Tanpreet Sardar Oyster 75% 86% 11%
167 Aditya Gade Nath Valley 69% 80% 11%
168 Nihar Kanakdande Kendriya Vidyalaya 71% 80% 9%
169 Rajashree Kanadje Kendriya Vidyalaya 75% 84% 9%
170 Priyanka Mhaske Kendriya Vidyalaya 65% 74% 9%
171 Aseph Pathan Kendriya Vidyalaya 69% 78% 9%
172 Yash Patni Stepping Stones 85% 94% 9%
173 Gauri Hiwarkar Tender Care Home 69% 78% 9%
174 Samay Mugdiya Tender Care Home 77% 86% 9%
175 Himanshu Gumballi Podar International 75% 84% 9%
176 Ojas Desai Podar International 79% 88% 9%
177 Rajat Kuche Podar International 79% 88% 9%
178 Pramod Jadhav Kendriya Vidyalaya 46% 54% 8%
179 Rahul Waghmare Kendriya Vidyalaya 44% 52% 8%
180 Sachin Mokase Kendriya Vidyalaya 53% 60% 7%
181 Shubham Sable Kendriya Vidyalaya 81% 88% 7%
182 Snehal Raut Kendriya Vidyalaya 65% 72% 7%
183 Snehal Tonde Kendriya Vidyalaya 81% 88% 7%
184 Sanjivani Mundhe Kendriya Vidyalaya 73% 80% 7%
185 Yeshudas Chabukswar Kendriya Vidyalaya 49% 56% 7%
186 Akash Rajput Tender Care Home 83% 90% 7%
187 Aryan Jondhale Nath Valley 77% 84% 7%
188 Meenal Songire Nath Valley 79% 86% 7%
189 Sakshi Agrawal Agrasen Vidya Mandir 93% 100% 7%
190 Rushikesh Shingade Kendriya Vidyalaya 59% 64% 5%
191 Aadesh Sethi Jain International 93% 98% 5%
192 Nishigandha Shewale Tender Care Home 83% 88% 5%
193 Rohan Goje The Jain International 81% 86% 5%
194 Mayur Rajput Kendriya Vidyalaya 75% 78% 3%
195 Vaishnavi Gore Kendriya Vidyalaya 73% 76% 3%
196 Aditya Sonawane Riverdale High School 79% 82% 3%
197 Shrinath Himane Riverdale High School 89% 92% 3%
198 Rhythm Patni Podar International 55% 58% 3%
199 Tanishq Pawar Podar International 75% 78% 3%
200 Kalyani Deshmukh Oyster 77% 80% 3%
201 Aditya Salunke Kendriya Vidyalaya 48% 50% 2%
202 Trishita Panja Kendriya Vidyalaya 63% 64% 1%
203 Vikrant Gaikwad Kendriya Vidyalaya 61% 62% 1%
204 Ashika Murugaian Podar International 83% 84% 1%
205 Varsha Verma Oyster 77% 78% 1%
206 Muskan Kalda Jain International TEST SERIES 84% TEST SERIES
207 Sarthak Deshpande Tender Care Home TEST SERIES 96% TEST SERIES
208 Nikhil Takalkar Tender Care Home TEST SERIES 100% TEST SERIES
209 Sayali Rodge Stepping Stones TEST SERIES 100% TEST SERIES
210 Aishwarya Badjate Stepping Stones TEST SERIES 82% TEST SERIES
211 Miheer Athalye Tender Care Home TEST SERIES 100% TEST SERIES
212 Onkar Deshpande Tender Care Home TEST SERIES 100% TEST SERIES
213 Shriya Aphale Tender Care Home TEST SERIES 100% TEST SERIES
214 Mitali Kagvate Tender Care Home TEST SERIES 94% TEST SERIES
Result for the Year 2015-2016
Sr No. Name School % Before Joining % After Coaching % Increase In % of Marks
1 Meghraj Ghuge Stepping Stones 34% 76% 42%
2 Dhananjay Nidhonkar Oyster 47% 86% 39%
3 Rushikesh Ahirrao Kendriya Vidyalaya 33% 70% 37%
4 Mihir Bajaj Tender Care Home 46% 80% 34%
5 Saif Shaikh Y.S. Khedkar 59% 92% 33%
6 Lokesh Rathi Stepping Stones 45% 78% 33%
7 Kartik Katariya Tender Care Home 53% 86% 33%
8 Ankit Gavhane Kendriya Vidyalaya 38% 70% 32%
9 Bishal Kumar Singh Kendriya Vidyalaya 51% 82% 31%
10 Siddhant Karwa Stepping Stones 51% 82% 31%
11 Ojal Surana Y.S. Khedkar 63% 94% 31%
12 Hrishikesh Mane Jain International 67% 98% 31%
13 Abhijeet Kakade Kendriya Vidyalaya 36% 66% 30%
14 Rutuja Avhale Kendriya Vidyalaya 38% 68% 30%
15 Anand Khatod Stepping Stones 50% 80% 30%
16 Eeshanee Badwe Stepping Stones 52% 82% 30%
17 Vallabhi Murumkar Stepping Stones 54% 84% 30%
18 Gaurav Jadhav Kendriya Vidyalaya 47% 76% 29%
19 Preetam Gavande Kendriya Vidyalaya 51% 80% 29%
20 Atharva Pansare Y.S. Khedkar 63% 92% 29%
21 Ishan Bakshi Y.S. Khedkar 61% 90% 29%
22 Chaitanya Rathod Agrasen Vidya Mandir 59% 88% 29%
23 Saurabh Vaishnav Kendriya Vidyalaya 53% 82% 29%
24 Yash C. Patni Stepping Stones 55% 84% 29%
25 Ritika Katariya Tender Care Home 67% 96% 29%
26 Adarsh kale Kendriya Vidyalaya 44% 72% 28%
27 Gaurav Pawar Kendriya Vidyalaya 46% 74% 28%
28 Karan Mhaske Kendriya Vidyalaya 42% 70% 28%
29 Praveen Walwale Kendriya Vidyalaya 57% 84% 27%
30 Vijay Fatpure Kendriya Vidyalaya 53% 80% 27%
31 Tejashree Shelke Stepping Stones 59% 86% 27%
32 Jagruti Patni Scholar's Valley 47% 74% 27%
33 Satyajeet Kadam P.S.B.A School 53% 80% 27%
34 Prajwal Waghmare Kendriya Vidyalaya 55% 82% 27%
35 Rohit Gadekar Stepping Stones 55% 82% 27%
36 Kiran Solanki Kendriya Vidyalaya 52% 78% 26%
37 Sarthak Topiwala Riverdale High School 38% 64% 26%
38 Priyanka Malkar Kendriya Vidyalaya 44% 70% 26%
39 Manav Chawda Stepping Stones 44% 70% 26%
40 Adnan Khan Stepping Stones 63% 88% 25%
41 Amodini Mohod Stepping Stones 67% 92% 25%
42 Muqsith Mohammad Stepping Stones 65% 90% 25%
43 Priya Kalantri Stepping Stones <1% 86% 25%
44 Tejas Khaple Stepping Stones 71% 96% 25%
45 Mehak Motwani Oyster 55% 80% 25%
46 Yash Khatri Y.S. Khedkar 73% 98% 25%
47 Khushi Singhaniya Agrasen Vidya Mandir 75% 100% 25%
48 Anuj Bhandare Riverdale High School 51% 76% 25%
49 Mihir Patwari Riverdale High School 75% 100% 25%
50 Aditya Naik Kendriya Vidyalaya 45% 70% 25%
51 Rithvik Vedala Kendriya Vidyalaya 45% 70% 25%
52 Omkar Gheji Kendriya Vidyalaya 42% 66% 24%
53 Ashwini Kale Kendriya Vidyalaya 50% 74% 24%
54 Vivek Butte Kendriya Vidyalaya 40% 64% 24%
55 Sukanya Patil Tender Care Home 70% 94% 24%
56 Nikhil Bhangad Kendriya Vidyalaya 57% 80% 23%
57 Himalaya Kakarwal Kendriya Vidyalaya 43% 66% 23%
58 Rehaan Patel Kendriya Vidyalaya 61% 84% 23%
59 Rohit Datir Kendriya Vidyalaya 53% 76% 23%
60 Shrawasti Dabhade Kendriya Vidyalaya 59% 82% 23%
61 Yash Gaikwad Kendriya Vidyalaya 73% 96% 23%
62 Amaan Khan Stepping Stones 55% 78% 23%
63 Sahil Garud Stepping Stones 55% 78% 23%
64 Unmesh Gaikwad Stepping Stones 59% 82% 23%
65 Vidhisha Pawar Stepping Stones 61% 84% 23%
66 Prashant Gunjal Podar International 75% 98% 23%
67 Srishti Kote Podar International 75% 98% 23%
68 Vaishnavi Magar Podar International 53% 76% 23%
69 Ameya Deshmukh Tender Care Home 75% 98% 23%
70 Radhika Wayal Agrasen Vidya Mandir 77% 100% 23%
71 Raj Jain Nath Valley 73% 96% 23%
72 Ritesh Gadekar Kendriya Vidyalaya 44% 66% 22%
73 Rushikesh Dahetkar Kendriya Vidyalaya 38% 60% 22%
74 Shrajal Jadhav Kendriya Vidyalaya 52% 74% 22%
75 Mangesh Deshmukh Podar International 68% 90% 22%
76 Naveed Sayed Tender Care Home 74% 96% 22%
77 Pawan Wagh Kendriya Vidyalaya 59% 80% 21%
78 Omer Khan Oyster 69% 90% 21%
79 Yash Kasliwal Y.S. Khedkar 69% 90% 21%
80 Shivani Dhokariya Agrasen Vidya Mandir 69% 90% 21%
81 Akash Patel Riverdale High School 59% 80% 21%
82 Riya Patel P.S.B.A School 69% 90% 21%
83 Vaibhav Bhawar Riverdale High School 47% 68% 21%
84 Pratik Chavan Kendriya Vidyalaya 73% 94% 21%
85 Sumeet Pathare Kendriya Vidyalaya 65% 86% 21%
86 Joshua Chavan Stepping Stones 63% 84% 21%
87 Aniket Jiwade Jain International 79% 100% 21%
88 Bhargavi Unhale Scholar's Valley 79% 100% 21%
89 Areej Khan Riverdale High School 79% 100% 21%
90 Rudra Chobe Riverdale High School 65% 86% 21%
91 Khushi Pipada Stepping Stones 68% 88% 20%
92 Pranav Mali Tender Care Home 64% 84% 20%
93 Sneha Suman Riverdale High School 62% 82% 20%
94 Tanmay Bhandari Podar International 52% 72% 20%
95 Sarang Warad Kendriya Vidyalaya 69% 88% 19%
96 Suyog Nathani Stepping Stones 57% 76% 19%
97 Ramchandra Muley P.S.B.A School 73% 92% 19%
98 Akash Sharma Kendriya Vidyalaya 67% 86% 19%
99 Vishal Gaikwad Kendriya Vidyalaya 63% 82% 19%
100 Chaitrali Bakshi Stepping Stones 77% 96% 19%
101 Ish Gautam Stepping Stones 75% 94% 19%
102 Riya Thole Stepping Stones 77% 96% 19%
103 Vikrant More Podar International 63% 82% 19%
104 Aadarsh Jain Agrasen Vidya Mandir 79% 98% 19%
105 Akshata Jain Tender Care Home 79% 98% 19%
106 Gauravi Agrawal Agrasen Vidya Mandir 81% 100% 19%
107 Sakshi Deshmukh Riverdale High School 67% 86% 19%
108 Gaurav Puri Kendriya Vidyalaya 50% 68% 18%
109 Yukti Jain Stepping Stones 74% 92% 18%
110 Pragati Charate Podar International 72% 90% 18%
111 Arshiyan Shaikh Stepping Stones 64% 82% 18%
112 Aditya Kulkarni Podar International 68% 86% 18%
113 Vaidehi Mundhe Y.S. Khedkar 80% 98% 18%
114 Sakshi Manal Tender Care Home 78% 96% 18%
115 Anirudh Shinde Jain International 80% 98% 18%
116 Gaurav Bhamare Kendriya Vidyalaya 59% 76% 17%
117 Rucha Tiwari Kendriya Vidyalaya 69% 86% 17%
118 Tanvi Deshpande Stepping Stones 75% 92% 17%
119 Vedratna Chouhan Stepping Stones 73% 90% 17%
120 Amar Gokhale Podar International 59% 76% 17%
121 Krutika Patni Scholar's Valley 83% 100% 17%
122 Varadmurty Mohod MGM Clover Dale 69% 100% 17%
123 Abhijeet Somani P.S.B.A School 83% 100% 17%
124 Omkar Gaikwad Agrasen Vidya Mandir 73% 90% 17%
125 Pranav Nikam Riverdale High School 69% 86% 17%
126 Sukrut Baviskar Agrasen Vidya Mandir 57% 74% 17%
127 Pranav Bacchuwar Podar International 83% 100% 17%
128 Sumukh Bhagat Stepping Stones 75% 92% 17%
129 Mansi Rokde Kendriya Vidyalaya 67% 84% 17%
130 Padmnabh Kulkarni Kendriya Vidyalaya 55% 72% 17%
131 Rahul Gonge Kendriya Vidyalaya 53% 70% 17%
132 Sanskruti More Kendriya Vidyalaya 67% 84% 17%
133 Harsh Mandora Agrasen Vidya Mandir 67% 84% 17%
134 Mrunmayee Khatgaonkar Riverdale High School 67% 84% 17%
135 Prathamesh Busa P.S.B.A School 77% 94% 17%
136 Rachita Sethi Nath Valley 79% 96% 17%
137 Rishikesh Bhusare Jain International 81% 98% 17%
138 Safal Soni P.S.B.A School 81% 98% 17%
139 Rutika Jadhav Kendriya Vidyalaya 52% 68% 16%
140 Rahul Negi Stepping Stones 76% 92% 16%
141 Saaduddin Shaikh Y.S. Khedkar 72% 88% 16%
142 Shravani Joshi Tender Care Home 76% 92% 16%
143 Anisha Nakhate Stepping Stones 80% 96% 16%
144 Majeedullah Quadri Stepping Stones 80% 96% 16%
145 Nitee Patni Scholar's Valley 80% 96% 16%
146 Shruti Jalan Tender Care Home 80% 96% 16%
147 Pranav Kopnar Kendriya Vidyalaya 77% 92% 15%
148 Rohan Deshmukh Kendriya Vidyalaya 71% 86% 15%
149 Sakshi Shepal Kendriya Vidyalaya 71% 86% 15%
150 Aakanksha Jadhav Stepping Stones 85% 100% 15%
151 Aishwarya Bodke Stepping Stones 85% 100% 15%
152 Ojal Jadhav Stepping Stones 85% 100% 15%
153 Vidhi Rathi Stepping Stones 75% 90% 15%
154 Anisha Nathani Y.S. Khedkar 85% 100% 15%
155 Gursimar Jaggi Podar International 71% 86% 15%
156 Saloni Patil Y.S. Khedkar 85% 100% 15%
157 Nabeel Khan Riverdale High School 77% 92% 15%
158 Rutuparna Kelkar P.S.B.A School 85% 100% 15%
159 Siddhi Malani Tender Care Home 85% 100% 15%
160 Sunit Lohade P.S.B.A School 85% 100% 15%
161 Swapna Paithankar P.S.B.A School 73% 88% 15%
162 Amisha Ganvir Jain International 85% 100% 15%
163 Chirayu Keskar Nath Valley 85% 100% 15%
164 Paras Mhaske Riverdale High School 69% 84% 15%
165 Vaibhav Rakde Jigisha 75% 90% 15%
166 Shubham Jadhav Kendriya Vidyalaya 81% 96% 15%
167 Unmesh Patil Kendriya Vidyalaya 67% 82% 15%
168 Ankita Karwankar Stepping Stones 70% 84% 14%
169 Harsh Kotecha Stepping Stones 56% 70% 14%
170 Manav Kasliwal Agrasen Vidya Mandir 80% 94% 14%
171 Ayush Kokate Kendriya Vidyalaya 87% 100% 13%
172 Chetan Tathe Kendriya Vidyalaya 63% 76% 13%
173 Kunal Kale Kendriya Vidyalaya 79% 92% 13%
174 Pratik Jadhav Kendriya Vidyalaya 53% 66% 13%
175 Rohit Salve Kendriya Vidyalaya 53% 66% 13%
176 Sharayu Dhavane Kendriya Vidyalaya 77% 90% 13%
177 Shubham Kawale Kendriya Vidyalaya 73% 86% 13%
178 Tarun P.V.S. Kendriya Vidyalaya 85% 98% 13%
179 Vaibhav Dandge Kendriya Vidyalaya 51% 64% 13%
180 Harman Hora Stepping Stones 87% 100% 13%
181 Tanzil Sayeed Stepping Stones 85% 98% 13%
182 Vaishnavi Dhalgade Stepping Stones 73% 86% 13%
183 Shourya Shinde Y.S. Khedkar 85% 98% 13%
184 Avinash Tangade Agrasen Vidya Mandir 75% 88% 13%
185 Divya Sirsikar Riverdale High School 87% 100% 13%
186 Karthik Gatla Agrasen Vidya Mandir 75% 88% 13%
187 Madhura Kabade P.S.B.A School 75% 88% 13%
188 Esha Ostwal Jain International 85% 98% 13%
189 Garima Muthiyan Nath Valley 85% 98% 13%
190 Gaurav Deshmukh Podar International 63% 76% 13%
191 Kamraan Shaikh Oyster 75% 88% 13%
192 Marwa Khan Nath Valley 85% 98% 13%
193 Mitali Basole Nath Valley 85% 98% 13%
194 Tanya Mandhana Nath Valley 87% 100% 13%
195 Sakshi Upadhyay Agrasen Vidya Mandir 81% 94% 13%
196 Nachiket Thakur Kendriya Vidyalaya 70% 82% 12%
197 Hritik Chotlani Stepping Stones 80% 92% 12%
198 Saurabh More Podar International 78% 90% 12%
199 Ishwari Chordia Jain International 80% 92% 12%
200 Hafsa Momin Kendriya Vidyalaya 83% 94% 11%
201 Pallav Waykos Kendriya Vidyalaya 89% 100% 11%
202 Sahil Wankar Kendriya Vidyalaya 89% 100% 11%
203 Shivam Srivastava Kendriya Vidyalaya 77% 88% 11%
204 Suhas Patil Kendriya Vidyalaya 71% 82% 11%
205 Naman Sanghavi Stepping Stones 85% 96% 11%
206 Amisha Bulani Podar International 81% 92% 11%
207 Rashmeen Dumda Y.S. Khedkar 85% 96% 11%
208 Rishi Pahade Podar International 87% 98% 11%
209 Ronak Jaiswal Oyster 75% 86% 11%
210 Susmit Sirsikar Y.S. Khedkar 85% 96% 11%
211 Apurva More Riverdale High School 77% 88% 11%
212 Gaurav Datar Riverdale High School 63% 74% 11%
213 Pranav Surana Tender Care Home 75% 86% 11%
214 Abhishek Mhamane P.S.B.A School 89% 100% 11%
215 Aditya Wane Y.S. Khedkar 75% 86% 11%
216 Ishika Jain Nath Valley 85% 96% 11%
217 Nishi Badjate Nath Valley 89% 100% 11%
218 Sahej Bagga Y.S. Khedkar 75% 86% 11%
219 Abhijeet Salunke Stepping Stones 70% 80% 10%
220 Siddhant Jomde Agrasen Vidya Mandir 70% 80% 10%
221 Aditya Deshmukh Riverdale High School 70% 80% 10%
222 Manav Chordiya Tender Care Home 70% 80% 10%
223 Kiran Paraswani Stepping Stones 80% 90% 10%
224 Riya Tated Stepping Stones 80% 90% 10%
225 Siddhi Walekar Stepping Stones 80% 90% 10%
226 Dinesh Singh Kachave Oyster 78% 88% 10%
227 Gurjyot Dumda Y.S. Khedkar 80% 90% 10%
228 Janahvi Udgirkar Y.S. Khedkar 88% 98% 10%
229 Naincy Arora Oyster 80% 90% 10%
230 Pooja Sharma Podar International 74% 84% 10%
231 Satinderpal Sodhi Podar International 90% 100% 10%
232 Yash Dixit Podar International 90% 100% 10%
233 Varad Agrawal Tender Care Home 90% 100% 10%
234 Atharva Kulkarni The Jain International 80% 90% 10%
235 Dimple Chothani Kendriya Vidyalaya 85% 94% 9%
236 Prashik Wankhede Kendriya Vidyalaya 75% 84% 9%
237 Abhishal Wadekar Stepping Stones 85% 94% 9%
238 Yash M. Patni Stepping Stones 91% 100% 9%
239 Kimaya Basole Y.S. Khedkar 75% 84% 9%
240 Manas Dani Podar International 85% 94% 9%
241 Pranav Jadhav Y.S.Khedkar 75% 84% 9%
242 Sanket Rokde Y.S. Khedkar 91% 100% 9%
243 Tanuj Bhardwaj Podar International 65% 74% 9%
244 Utkarsh Sonawane MGM Clover Dale 75% 84% 9%
245 Niranjan Torvi P.S.B.A School 79% 88% 9%
246 Omkar Dudhe Riverdale High School 65% 74% 9%
247 Prathamesh Wani Tender Care Home 75% 84% 9%
248 Amol Gaikwad The Jain International 91% 100% 9%
249 Aniket Khedkar Jain International 85% 94% 9%
250 Darshan Dhote P.S.B.A School 85% 94% 9%
251 Disha Chaudhari Nath Valley 85% 94% 9%
252 Pratik Abhang P.S.B.A School 75% 84% 9%
253 Ruturaj Tandale Jain International 89% 98% 9%
254 Swaraj Jaiswal Oyster 75% 84% 9%
255 Tirthesh Bakliwal Tender Care Home 75% 84% 9%
256 Ashwin Gaikwad Riverdale High School 70% 78% 8%
257 Shubham Patel Riverdale High School 70% 78% 8%
258 Tejas Agrawal The Jain International 70% 78% 8%
259 Yogiraj Chavan AGP 70% 78% 8%
260 Devika Kale Stepping Stones 80% 88% 8%
261 Hanika Ferwani Stepping Stones 90% 98% 8%
262 Sakshi Golhar Stepping Stones 80% 88% 8%
263 Darshana Katariya Podar International 68% 76% 8%
264 Swayambhu Kshirsagar P.S.B.A School 80% 88% 8%
265 Utkarsh Patodi Agrasen Vidya Mandir 90% 98% 8%
266 Kashish Choudhari Y.S. Khedkar 80% 88% 8%
267 Sachi Deshmukh Nath Valley 90% 98% 8%
268 Siddhant More Nath Valley 80% 88% 8%
269 Nidhi Hanchanal Stepping Stones 85% 92% 7%
270 Zaid Ali Khan Stepping Stones 85% 92% 7%
271 Pratiksha Jain Y.S. Khedkar 85% 92% 7%
272 Rahul Yadav Y.S. Khedkar 85% 92% 7%
273 Ajay Wagh Kendriya Vidyalaya 63% 70% 7%
274 Atharva Rathod Kendriya Vidyalaya 81% 88% 7%
275 Sharvari Mahajan Kendriya Vidyalaya 77% 84% 7%
276 Aarish Syed Stepping Stones 79% 86% 7%
277 Prathmesh Mane MGM Clover Dale 91% 98% 7%
278 Yash Wadhawe Podar International 75% 82% 7%
279 Sudarshan Jadhav P.S.B.A School 75% 82% 7%
280 Amit Chavan Jain International 77% 84% 7%
281 Ayush Mandhane Riverdale High School 77% 84% 7%
282 Himanshu Gangwal Jain International 91% 98% 7%
283 Nishant Gaikwad The Jain International 93% 100% 7%
284 Rishab Deora Jain International 87% 94% 7%
285 Sangram Deshmukh The Jain International 87% 94% 7%
286 Siddhant Wange Riverdale High School 89% 96% 7%
287 Pratiksha Nade Kendriya Vidyalaya 60% 66% 6%
288 Ayush Patil Podar International 94% 100% 6%
289 Awaiz Syyed Y.S. Khedkar 80% 86% 6%
290 Talha Siddiqui Riverdale High School 80% 86% 6%
291 Aryan Upadhayay Jain International 80% 86% 6%
292 Aadishree Deore Kendriya Vidyalaya 75% 80% 5%
293 Karan Ghuge Kendriya Vidyalaya 73% 78% 5%
294 Vedant Ramod Stepping Stones 71% 76% 5%
295 Kaushiki Bugde Y.S. Khedkar 95% 100% 5%
296 Rutuja More Podar International 69% 74% 5%
297 Varun Agrawal Podar International 83% 88% 5%
298 Yash Sarda Podar International 75% 80% 5%
299 Prajakta Patil Nath Valley 83% 88% 5%
300 Prajakta Chandekar Kendriya Vidyalaya 77% 82% 5%
301 Adwait Joshi MGM Clover Dale 65% 70% 5%
302 Rutvik Takalkar Jain International 91% 96% 5%
303 Mahesh Salunke AGP 70% 74% 4%
304 Sumeet Tayade AGP 70% 74% 4%
305 Khushboo Zanwar Scholar's Valley 80% 84% 4%
306 Shruti Jadhav Tender Care Home 80% 84% 4%
307 Diya Naik Nath Valley 80% 84% 4%
308 Anjalesh Gawaikar Podar International 85% 88% 3%
309 Mahima Badjate Scholar's Valley 85% 88% 3%
310 Virendra Deshmukh Podar International 63% 66% 3%
311 Vivek Adhana Oyster 77% 80% 3%
312 Ajinkya Rakshale The Jain International 83% 86% 3%
313 Rushabh Desai Jain International 85% 88% 3%
314 Pranav Bilwanikar Jain International 91% 94% 3%
315 Tejas Arote Kendriya Vidyalaya 60% 62% 2%
316 Shradha Kadam Stepping Stones 90% 92% 2%
317 Aachal Shelke Podar International 60% 62% 2%
318 Rohit Kate Podar International 60% 62% 2%
319 Swapnil Dargad Agrasen Vidya Mandir 70% 72% 2%
320 Vaishnavi Tupe Stepping Stones 70% 72% 2%
321 Udayan Jadhav Stepping Stones 80% 82% 2%
322 Amay Sonar Riverdale High School 80% 82% 2%
323 Yash Patil Riverdale High School 68% 70% 2%
324 Imaan Quadri Stepping Stones TEST SERIES 100% TEST SERIES
325 Shoeb Shaikh Stepping Stones TEST SERIES 100% TEST SERIES
326 Rishabh Runwal Stepping Stones TEST SERIES 96% TEST SERIES
327 Pranav Kadam Stepping Stones TEST SERIES 98% TEST SERIES%
328 Siddhant Kulkarni Stepping Stones TEST SERIES 100% TEST SERIES
329 Nishant Singh Stepping Stones TEST SERIES 76% TEST SERIES